فرماندهی شجاع، پدری مهربان

در عین حال که یک فرمانده شجاع و صددرصد عملیاتی بود و همواره مشغله کاری فراوانی داشت اما انسانی بسیار آرام و عاطفی بود، زمانی که وارد منزل می شد خستگی در چشمانش کاملا دیده می شد ولی تک تک بچه ها را می بوسید و چیزی از خستگی نمی گفت، همیشه به من قوت قلب می داد و مایه دلگرمی من بود، می گفت:« اجر شما بیشتر است چون مسئولیت زندگی و بچه ها با شماست».

علاقه زیادی به بچه ها داشت مرتب آن ها را می بوسید و می گفت: ثواب دارد ، حضور کمی در خانه دارم باید از وجود آن ها لذت ببرم