همسر بزرگوار شهید کرمی:
۷دی ۱۳۸۷مراسم عقدمون بود.چون ارادت خاصی به امام حسین داشت مراسم ازدواجمان همزمان با ولادت امام حسین و روز پاسدار شد .ریحانه در ۳اذر۱۳۹۱مصادف با ۸محرم به دنیا امد ومجتبی هم ۳سال بعد در محرم رفت.از نظر ما رفتن ولی برای خودش تولدی دوباره بوده است