آقای صابری:
محمد حسین ارادت زیادی به حضرت زهرا سلام الله داشت به طوریکه همیشه شروع صحبتش با این جمله بود

یادم هست در یکی از ماموریت ها که با هم بودیم یک بسته از زیارت حضرت زهرا با خودش آورده بود و به همه رزمندگان یک عدد هدیه میکرد و همین باعث شد اکثر شبها بعداز نماز مغرب و عشا زیارت حضرت زهرا سلام الله قرائت بشه و همین طور علاقه زیادی به دعای کمیل داشت به محض اینکه متوجه میشد عده ای از رزمندگان در آقا بغل مشغول خواندن دعای کمیل هستند می آمد و تا آخر دعا می نشست خیلی بی ریا سختکوش و خستگی ناپذیر بود و می گفت اگر شهید نشیم میمیریم، یکی از دوستام پرسیده بود شما اگه شهید بشی پس سربازی امام زمان چی؟؟ گفته بود ما پیش قراولان حضرت هستیم میرویم راه باز شود و شما سرباز آقا باشی و او را یاری کنید

اقتدار و درایت در فرماندهی داشت و توانایی هدایت یک لشکر را داشت ،، خیلی محکم و استوار در صحنه حاضر میشد بدون ترس و استرس و به نیروها دلگرمی میداد ،،، بدون مترجم با فرد عرب زبان مقابل صحبت میکرد و منظورش را میفهماند